Registrace jezdce

Pro přihlášení do seriálu jsme pro vás připravili formulář. Po vyplnění a odeslání formuláře se o něj starat již nemusíte. Formulář vytiskneme a při registraci prvních závodů nám ho jezdec pouze podepíše, v případě nezletilých jej podepíše jejich zákonný zástupce.

Přihláškou do seriálu JIROMOTO Vysočina Cup 2024 je vyplněný a odeslaný formulář a složení částky 1300 Kč na čú. 2701931982/2010

Ve zprávě pro příjemce uvádějte startovní číslo, kategorii a jméno registrovaného jezdce. Takto řádně přihlášený jezdec najde v registraci na webu u svého jména potvrzení „OK“.Jistotu startu ve všech závodech seriálu budou mít ti jezdci, kteří se do závodu přihlásí odesláním již zmíněného formuláře a složením správního poplatku 300 Kč za vedení seriálu + zálohy na startovné ve výši 100 Kč pro každý jeden závod

Záloha na startovné je vratná v případě zrušených závodů pořadatelem. Bude na konci sezóny vrácena na účet jezdce. Řádně přihlášený jezdec při registraci v den závodu zaplatí zvýhodněné startovné 700,- Kč , kategorie 50 a 65 ccm  500,- Kč.

Přihlášení do seriálu bude ukončeno po naplnění kapacity dané kategorie.