Registrace jezdcu

Přihláška do JIROMOTO Vysočina Cup 2023

Pro přihlášení do seriálu jsme pro vás připravili formulář, v jeho spodní části najdete pokyny, jak s ním pro řádné přihlášení naložit. 

Po vyplnění a odeslání formuláře se o něj starat již nemusíte. Formulář vytiskneme a při registraci prvních závodů nám ho jezdec pouze podepíše, v případě nezletilých jej podepíše jejich zákonný zástupce.

Kapacita startujících je omezena s ohledem na bezpečnou průjezdnost tratí, tzn. cca 25 jezdců v jedné závodní jízdě + drobná tolerance. Tento limit bude držen i ve spojených kategoriích (85 ccm a Ženy), (Veterán 50+ a Veterán 60+).

Jistotu startu ve všech závodech seriálu budou mít ti jezdci, kteří se do závodu přihlásí odesláním již zmíněného formuláře a složením správního poplatku 300 Kč za vedení seriálu + zálohy na startovné ve výši 100 Kč pro jeden závod. 

Pozn. 300 Kč správní poplatek + 10 závodů x 100 Kč záloha na startovné. 

Záloha na startovné je vratná v případě zrušených závodů pořadatelem. Bude na konci sezóny vrácena na účet jezdce.

Přihláškou do seriálu je tedy odeslaný formulář a složení částky 1300 Kč na účet č. 2701931982/2010

Ve zprávě pro příjemce uvádějte startovní číslo, kategorii a jméno registrovaného jezdce. Takto řádně přihlášený jezdec najde v registraci na webu u svého jména potvrzení „OK“.

Řádně přihlášený jezdec při registraci v den závodu zaplatí zvýhodněné startovné 700,- Kč , kategorie 50 a 65 ccm  400,- Kč.

Přihlášení do seriálu bude probíhat od 1.1. 2023 a bude ukončeno po naplnění kapacity dané kategorie.