Přihláška do závodů

Velký zájem jezdců nás samozřejmě těší a také zavazuje…

Jistě pochopíte, že pro zajištění maximální bezpečnosti nemůžeme vyhovět všem registrovaným. Z bezpečnostních důvodů jsme tak nuceni stanovit limit startujících v jedné rozjížďce a ten je 25 jezdců.  Jedeme zkrátka na krásných, ale menších tratích, které mají své kapacity. Je tam určitě prostor i pro nějakou toleranci, ale ta bude vždy na provozovateli tratě jednotlivého závodu.

Pro přihlášení do seriálu jsme pro vás připravili formulář, který naleznete v záložce registrace jezdce, v jeho spodní čísti najdete pokyny, jak s ním pro řádné přihlášení naložit.

Po vyplnění a odeslání formuláře se o něj starat již nemusíte.

Organizátor formulář vytiskne a při registraci prvních závodů ho jezdec podepíše, v případě nezletilých jej podepíše jejich zákonný zástupce.

Jistotu startu ve všech závodech seriálu budou mít ti jezdci, kteří se do závodu přihlásí odesláním již zmíněného formuláře a složením správního poplatku 300, – Kč + zálohy na startovné ve výši 100,- Kč pro jeden závod. 

Pozn. 300,- Kč správní poplatek + 8 x 100,- Kč záloha na startovné.

V praxi to znamená, že při registraci v den závodu jezdec zaplatí startovné o 100,- Kč méně. Záloha na startovné je vratná a podle počtu zrušených závodů bude na konci sezóny vrácena na účet jezdce.

Přihláškou do závodu je tedy odeslaný formulář a složení částky 1100,- Kč na účet č. 2701931982/2010

Ve zprávě pro příjemce uvádějte kategorii a jméno registrovaného jezdce. Takto řádně přihlášený jezdec najde v registraci u svého jména potvrzení. Přihlášení bude probíhat od 8.2. 2021 do 8.3. 2021

Pozn. do naplnění limitu a uzavření kategorie jsou nové registrace stále přijímány.

Pro kategorie MX 1, MX 2, Veterán 50 + 60 let !!!

Počet registrovaných v těchto kategoriích značně překračuje limit startujících. Prvních 25 registrovaných jezdců z kategorií MX 1 a MX 2 a do limitu dopočítaní jezdci kategorie Veterán 50 + 60 let, mají přednostní právo se dle výše uvedeného postupu do seriálu přihlásit. Pro lepší přehled je registrace v těchto kategoriích doplněna čarou označující limit startujících.

Jezdci z těchto kategorií mají na řádné přihlášení 14 dní, tedy od 8.2. 2021 do 22.2. 2021.

Jezdec, který se do této lhůty řádně nepřihlásí, automaticky přenechává své místo jezdci, který je další v pořadí nad stanoveným limitem startujících. Jezdci z MX 1 a MX 2, kteří jsou ve svých kategoriích hluboko pod stanoveným limitem a chtějí se přesto našeho seriálu zúčastnit, se mohou přeregistrovat prostřednictvím emailu jmmx2021@seznam.czdo kategorie OPEN, kde jsou ještě nějaká místa do stanoveného limitu volná.

V&P