Hygienická opatření

Na základě vyjádření Krajské hygienické stanice musí účastník závodu splňovat jednu z šesti podmínek. Vše je v souladu s usnesení vlády č. 485 ze dne 24.5.2021. Připravíme všem jezdcům čestné prohlášení, které bude součástí prohlášení jezdce. Jedná se prohlášení, které jste nám pro registraci od ledna posílali. Jezdec nebo jeho zákonný zástupce vše stvrdí podpisem. Měla by se tím tak administrativní záležitost spojená s registrací jezdce před závodem zmenšit na minimum. Registraci do závodu v Kostelci chceme zahájit už na pátek 4.6. 2021 navečer.

Připravujeme vše potřebné, budeme vás informovat.

 V&P

 

Přehled podmínek z usnesení vlády ze dne 24.5.2021 č. 485.

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.