Kategorie MX 1 naplněna

Další registrace do kategorie MX1 již nebude přijímána, zájemci se mají možnost registrovat do kategorie OPEN

Jde o bezpečnost jezdců v závislosti na průjezdnosti tratí.

Děkujeme za pochopení.

Informace najdete i Facebooku