Kategorie MX 2 naplněna

Další registrace do kategorie MX2 již nebude přijímána. Zájemci se mají možnost registrovat do kategorie OPEN.
Jde o bezpečnost jezdců v závislosti na průjezdnosti tratí.
V časovém harmonogramu není prostor pro kvalifikace dvou skupin.
Děkujeme za zájem a pochopení.

Informace najdete i Facebooku

Zastavení registrace do kategorie MX2
Zastavení registrace do kategorie MX2