Kategorie Vetarán 40+ naplněna

Další registrace do kategorie Veterán 40+ již nebude přijímána. Zájemci se mají možnost registrovat do kategorie OPEN.
Jde o bezpečnost jezdců v závislosti na průjezdnosti tratí.
V časovém harmonogramu není prostor pro kvalifikace dvou skupin.
Děkujeme za zájem a pochopení.

Informace najdete i Facebooku

Zastavení registrace do kategorie MX2